Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania publicznego w zakresie sprzątania przystanków autobusowych.

Szczegóły w załącznikach.

----- AKTUALIZACJA -----

Poniżej załączamy dokument dotyczący rozstrzygnięcia konkursu ofert   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------