Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej osób dotkniętych wykluczeniem społecznym. Szczegóły w załącznikach.

Pin It

Bądź na bieżąco