herb gminy kołbaskowo

Zarządzenie nr 15/2019 Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 4 marca 2019 w sprawie zwołania zebrań wiejskich w celu przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich sołectw gminy Kołbaskowo - dokument znajduje się w załączeniu.