ZALECENIA Wojewody Zachodniopomorskiego dla organów administracji rządowej w województwie i samorządu terytorialnego w sprawie organizacji działań na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego w okresie ferii zimowych w 2012 roku w województwie zachodniopomorskim.

Pin It

Bądź na bieżąco