ikona uwaga

ZARZĄDZENIE NR 197 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP.
Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 796) zarządza się, co następuje:
§ 1. Wprowadza się drugi stopień alarmowy CRP (stopień BRAVO-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązujący od dnia 10 października 2019 r., od godz. 00:01, do dnia 14 października 2019 r., do godz. 23:59.

ikona uwagaInformuję, że w dniu 1 sierpnia br. o godzinie 17.00 zostanie przeprowadzony trening uruchamiania syren alarmowych  zainstalowanych na terenie gminy Kołbaskowo sygnałem modulowanym  na czas trzech minut.
Celem treningu będzie wyrażenie pamięci i uhonorowanie poświęcenia oraz walki Powstańców Warszawskich  z 1944 roku.

Czytaj więcej...

ikona uwaga

W dniu 28 maja 2019 roku odbędzie się na obszarze całego  kraju ćwiczenie  pk:RENEGADE-19. W ramach ww. ćwiczenia zostanie przeprowadzony praktyczny trening systemu alarmowania i ostrzegania ludności  o uderzeniach z powietrza poprzez uruchomienie syren alarmowych na terenie gminy: Kołbaskowo, Przecław, Będargowo, Bobolin.

Podstawa: pismo Starosty Polickiego znak BZ.5533.3.3.2019.KB z dnia 24.05.2019r.

ikona uwaga


W związku z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego oraz Starosty Polickiego  dot.  terminu przeprowadzenie treningu uruchamiania syren alarmowych zainstalowanych na terenie gminy  - informuję, że w dniu 10  kwietnia  br. o godzinie 8.41 zostaną uruchomione syreny sygnałem ciągłym w czasie jednej minuty  w miejscowościach Kołbaskowo, Przecław, Będargowo i Bobolin.

Czytaj więcej...

informacja gminnego centrum zarządzania kryzysowego

Informujemy, że w dniu 19 stycznia br. o godzinie 12:00 zostanie przeprowadzony trening uruchamiania syren alarmowych zainstalowanych na terenie gminy Kołbaskowo sygnałem ciągłym na czas jednej minuty.
Celem treningu będzie sprawdzenie funkcjonowania gminnego systemu ostrzegania i alarmowania i jednocześnie uczczenie pamięci tragicznie zmarłego Pawła Adamowicza, prezydenta Gdańska. Uruchomienie syren nastąpi w miejscowościach: Kołbaskowo, Przecław, Będargowo, Bobolin i Smolęcin.

ikona uwaga

W związku z pismem Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzenia Kryzysowego ZUW w Szczecinie przypominam wszystkim właścicielom, zarządcom i administratorom nieruchomości, o obowiązku uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, a także z dróg osiedlowych i parkingów

Czytaj więcej...

informacja gminnego centrum zarządzania kryzysowego

W niedzielę, 9 grudnia 2018 roku w godz. 12-13 niewybuch z Polic będzie transportowany przez Gminę Kołbaskowo na poligon drawski, gdzie zostanie zdetonowany.
Kolumna będzie prowadzona przez żandarmerię wojskową i policję od strony Dołuj, dalej pod Stobnem, przez Będargowo, Warzymice tak zwane stare, następnie skręci w prawo i pojedzie przez Karwowo, Smolęcin oraz Kołbaskowo, gdzie wjedzie na autostradę A6. Kolumna z niebezpiecznym materiałem będzie przemieszczać się w asyście policji i żandarmerii wojskowej. Prosimy zachować ostrożność i nie utrudniać w przemieszczaniu się transportu.

informacja gminnego centrum zarządzania kryzysowego

W związku ze zbliżającą się zimą, a tym samym możliwością wystąpienia ekstremalnych warunków pogodowych mogących wywołać zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i mienia, w dniu 3 grudnia 2018 roku, Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego przedstawił niezbędne informacje do oceny stopnia przygotowania Gminy do okresu zimowego 2018/2019. Określono kierunku i zagrożenia w okresie zimowym oraz ustalono procedury i sposoby działania w sytuacjach kryzysowych celem zmniejszenia szkód, oraz likwidacji ewentualnych skutków zagrożeń.

informacja gminnego centrum zarządzania kryzysowego

Informuję, że w dniu 1 sierpnia br. o godzinie 17.00 zostanie przeprowadzony trening uruchamiania syren alarmowych  zainstalowanych na terenie gminy Kołbaskowo sygnałem ciągłym na czas jednej minuty. Celem treningu będzie wyrażenie pamięci i uhonorowanie poświęcenia oraz walki Powstańców Warszawskich  z 1944 roku.
Uruchomienie syren nastąpi w miejscowościach: Kołbaskowo, Przecław, Będargowo, Bobolin.
Podstawa:. Pismo  Starosty Polickiego  BZ.5533.3.3.2018.KB z dnia 18 lipca 2018r
(W załączeniu skan komunikatu oraz skan pisma Starosty Polickiego)

informacja gminnego centrum zarządzania kryzysowego

W związku z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego oraz Starosty Polickiego  dot.  terminu przeprowadzenie treningu uruchamiania syren alarmowych zainstalowanych na terenie gminy  - informuję, że w dniu 10 kwietnia br. o godzinie 8.41 zostaną uruchomione syreny sygnałem ciągłym w czasie jednej minuty w miejscowościach Kołbaskowo, Przecław, Będargowo i Bobolin.

Czytaj więcej...

informacja

Zalecenia Wojewody Zachodniopomorskiego dla organów administracji rządowej w województwie i samorządu terytorialnego w sprawie działań na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego w okresie ferii zimowych w 2018 roku w województwie zachodniopomorskim.

Załączniki
Download this file (Wytyczne Wojewody.pdf)Wytyczne Wojewody.pdf
herb gminy kołbaskowo

W związku ze zbliżającą się zimą,  a tym samym   możliwością wystąpienia ekstremalnych warunków pogodowych mogących wywołać zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i mienia,  w dniu 17 listopada 2017r. Gminny Zespół  Zarządzania Kryzysowego przedstawił niezbędne informacje do oceny stopnia przygotowania Gminy do okresu zimowego 2017/2018.

Czytaj więcej...

informacja gminnego centrum zarządzania kryzysowego

W dniu 14 listopada 2017 roku w godzinach 11:00-12:00 odbędzie się trening Powiatowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania. Celem treningu będzie uruchomienie nowo zainstalowanego Cyfrowego Systemu Alarmowania i Ostrzegania Ludności w Powiecie Polickim. W związku z powyższym istnieje możliwość uruchomienia syren alarmowych na terenie gminy Kołbaskowo w miejscowościach: Kołbaskowo, Przecław, Będargowo, Bobolin.
Pismo w załączeniu.

informacja gminnego centrum zarządzania kryzysowego

W związku z niebezpieczną w skutkach sytuacją meteorologiczną i hydrologiczną, jaka miała miejsce w sierpniu br. i występowaniem anomalii pogodowych coraz częściej w różnych częściach kraju, w tym w Województwie Zachodniopomorskim, informuję o funkcjonowaniu aplikacji RSO (Regionalny System Ostrzegania).

Czytaj więcej...