herb gminy kołbaskowo


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) z w o ł u j ę XXXI Sesję Rady Gminy Kołbaskowo na dzień  24 kwietnia  2017 r. (poniedziałek) o godz. 14.00. w sali świetlicy gminnej w Kołbaskowie, Kołbaskowo 87.

Czytaj więcej...

herb gminy kołbaskowo


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) z w o ł u j ę XXX Sesję Rady Gminy Kołbaskowo na dzień  27 marca  2017 r. (poniedziałek) o godz. 14.00. w sali świetlicy gminnej w Kołbaskowie, Kołbaskowo 87.

Czytaj więcej...

herb gminy kołbaskowo

XXIX Sesja Rady Gminy Kołbaskowo została zwołana na dzień 13 marca 2017 r. (poniedziałek) o godz. 15.00. w sali konferencyjnej w sali świetlicy gminnej w Kołbaskowie, Kołbaskowo 87.

Czytaj więcej...