Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze  zm.) z w o ł u j ę XVIII Sesję Rady Gminy Kołbaskowo na dzień 28 maja 2012 r. (poniedziałek) o godz. 14.00 w  sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Czytaj więcej...

Porządek dzienny XVII sesji Rady Gminy Kołbaskowo oraz projekty uchwał.

Czytaj więcej...