Harmonogram posiedzeń Komisji Stałych Rady Gminy Kołbaskowo przed XIII sesją w dniu 25.11.2019 r.

1. Komisja Budżetowa odbędzie się 25 listopada br. o godz. 11.30.

2. Komisja Gospodarcza odbędzie się 25 listopada br. o godz. 11.50.

3. Komisja Oświaty i Kultury odbędzie się 25 listopada br. o godz. 12.10.

4. Komisja Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej odbędzie się 25 listopada br. o godz. 12.30.

 

herb gminy kołbaskowo

Harmonogram posiedzeń Komisji Stałych Rady Gminy Kołbaskowo przed XII sesją w dniu 21.10.2019 r.
1.            Komisja Budżetowa odbędzie się 21 października br. o godz. 12.00.
2.            Komisja Gospodarcza odbędzie się 21 października br. o godz. 12.15.
3.            Komisja Oświaty i Kultury odbędzie się 21 października br. o godz. 12.30.
4.            Komisja Skarg, Wniosków i Petycji odbędzie się 21 października br. o godz. 12.45.

26 września br. o godz. 12.00. w budynku Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Przecławiu, ul. Rekreacyjna 1, odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy Kołbaskowo. Tematem obrad będzie zaopiniowanie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kołbaskowo za I półrocze 2019 roku.

herb gminy kołbaskowo

Harmonogram posiedzeń Komisji Stałych Rady Gminy Kołbaskowo przed XI sesją w dniu 09.09.2019 r.

    Komisja Budżetowa odbędzie się 9 września br. o godz. 12.20.
    Komisja Gospodarcza odbędzie się 9 września br. o godz. 12.35.
    Komisja Oświaty i Kultury odbędzie się 9 września br. o godz. 12.55.
    Komisja Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej odbędzie się 9 września br. o godz. 13.20.
    Komisja Skarg, Wniosków i Petycji odbędzie się 9 września br. o godz. 13.35.
    Komisja Rewizyjna odbędzie się 9 września br. o godz. 13.50.