Na mocy Uchwały nr XIX/222/2012 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 25 czerwca 2012 roku nadano tytuł Honorowego Obywatela Gminy Kołbaskowo Longinowi Komołowskiemu. Nadanie tytułu miało miejsce 4 grudnia 2012 roku, honorowy mieszkaniec odebrał okolicznościowy medal i legitymacje z numerem 1.

Czytaj więcej...