bal-seniora

Bal Seniora organizowany przez Gminę Kołbaskowo w roku 2018, odbędzie się w obiekcie wypoczynkowo-gastronomicznym „u Śnieżków” w Smolęcinie w dwóch turach:
7 i 8 lutego 2018 r. w godzinach : 18:00 – 23:00. Szczegóły niżej.

Czytaj więcej...

herb gminy kołbaskowo

Wójt Gminy Kołbaskowo ogłasza przetargi na sprzedaż nieruchomości położonych w Kamieńcu. Szczegóły w załączeniu.

herb gminy kołbaskowo

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na powierzenie zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji – organizacja cyklu koncertów organowych w 2018 r.

herb gminy kołbaskowo

Ogłoszenie o naborze kandydatów do składu komisji konkursowej w konkursach ogłaszanych przez Wójta Gminy Kołbaskowo w 2018 roku, na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817).

informacja

Przeprowadzałeś się lub wyjeżdżałeś z Polski? Wyjechałeś ze swojej miejscowości na studia lub do pracy?  Zmieniałeś adres zamieszkania albo zameldowania?  Upewnij się, że jesteś wpisany do rejestru wyborców tam, gdzie teraz mieszkasz!

Czytaj więcej...

informacja

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 15 stycznia 2018 o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2018 roku.

informacja

W poniedziałek zaczynają się ferie zimowe. W tym czasie w świetlicach gminnych będą się odbywały zajęcia dla dzieci. Szczegółowy harmonogram poniżej.

Czytaj więcej...

plakat WOSP

W niedzielę  14 stycznia 2018 odbędzie się 26. Finał WOŚP, tym razem jego celem będzie pozyskanie środków „dla wyrównania szans w leczeniu noworodków”. W Gminie Kołbaskowo finał odbędzie się w sali gimnastycznej SP w Przecławiu. Początek o godzinie 10:00.
Więcej informacji: http://przeclaw24.pl/wiadomosci/co-gdzie-kiedy/1590-zaproszenie-na-26-final-orkiestry-do-przeclawia.html

ZWIK

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie informuje o przerwie w dostawie wody w godzinach 10.00 – 16.00, dnia 09.01.2018 r. dla miejscowości Przylep z powodu awarii sieci wodociągowej. Za utrudnienia przepraszamy.

herb gminy kołbaskowo

Wójt Gminy Kołbaskowo ogłasza przetargi na sprzedaż nieruchomości położonych w Kołbaskowie, Warzymicach, Barnisławiu, Siadle Górnym i Kurowie. Szczegóły w załączeniu.

aktualnosci 1/2018

Udostępniamy kolejny numer Biuletynu Samorządowego "Aktualności Gminy Kołbaskowo" w wersji elektronicznej.
 

 

Czytaj więcej...

informacja

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska decyzją z dnia 19 grudnia 2017 r., znak: DOOŚ-oaII.4210.29.2017.EK, uchylił w części i w tym zakresie orzekł, a w pozostałej części utrzymał w mocy decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 6 kwietnia 2017 r., znak: WONS-OŚ.4200.1.2016.DK, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa zachodniego drogowego obejścia miasta Szczecin".  Zapoznanie się z treścią ww. decyzji możliwe jest w pok. nr 1 Urzędu Gminy Kołbaskowo, Kołbaskowo 106.

herb gminy kołbaskowo

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Kołbaskowo w zakresie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej – zapewnienia schronienie dla osób bezdomnych z terenu Gminy Kołbaskowo w 2018 roku.

koncert

To będzie wyjątkowe wydarzenie. Koncert Muzyki Organowej w wykonaniu Jakuba Stefka. Wtorek, 26 grudnia 2017 roku, po mszy św., ok. godz. 12.45. Serdecznie zapraszamy!