ZAKŁAD WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI W KOŁBASKOWIE

www.zwik.kolbaskowo.pl
Samorządowy Zakład Budżetowy
Rosówek 16, 72-001 Kołbaskowo
tel. sekretariatu 91 312 49 20/21

Dyrektor    Izabela Wesołowska-Kośmider  

Zastępca Dyrektora ds. techniczno-eksploatacyjnych    Grzegorz Niciejewski   


Sekretariat    Agata Makuch    91 312 49 20/21
Główna księgowa    Arleta Sikora    91 312 49 26
Księgowość   91 312 49 27
Administracja    Dorota Trzebińska    91 312 49 31

ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ
72-001 Kołbaskowo 103

Kierownik   Wanda Kaplewska-Poczepko    91 311 97 33
Główny księgowy    Mariola Świąder    91 311 97 34
Główny specjalista    Kamila Białek-Świąder    91 311 97 34
Księgowa    Joanna Kurek    91 311 97 34

Straż Gminna w Kołbaskowie z siedziba w Rosówku adres:

72-001 Kołbaskowo, Rosówek nr 16 tel./fax 91 311-00-14

Godziny pracy: 07.00 – 22.00

 

Łukasz Galczewski

Komendant Straży Gminnej tel. 91 3110014

Artur Krzyszycha

Strażnik Straży Gminnej tel. 91 3110014

Artur Druciarek

Strażnik Straży Gminnej tel. 91 3110014

Izabela Lipska - Wilk

Strażnik Straży Gminnej tel. 91 3110014

Paweł Nelkowski

Strażnik Straży Gminnej tel. 91 3110014

Anna Sosnowska

Referent ds. kancelaryjno - administracyjnych tel. 91 3110014

 

Przydział miejscowości strażnikom:

Artur Krzyszycha: Kamieniec, Kamionki, Kołbaskowo, Moczyły, Pargowo, Rosówek, Siadło Górne.

Paweł Nelkowski: Przecław, Warzymice

Izabela Lipska-Wilk: Barnisław, Karwowo, Kurów, Smolęcin, Smętowice, Siadło Dolne, Ustowo

Artur Druciarek: Będargowo, Bobolin, Ostoja, Przylep, Rajkowo, Stobno, Stobno Małe, Warnik.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Rosówek 16
72-001 Kołbaskowo

Kierownik - Barbara Makiewicz-Trąbka - tel. 91 3119592   

Główna księgowa - Ewa Adamczuk, tel. 91 311 95 92, 91 311 95 10 w. 45

 

Pracownicy socjalni:
(tel/fax 91 311 95 66)

Specjalista pracy socjalnej - Danuta Jeznach,

Specjalista pracy socjalnej - Ernest Wierzbicki, Tel/fax 91 311 95 66

Starszy pracownik socjalny - Kamila Filipiak

Pracownik socjalny - Małgorzata Wieczorek

Pracownik socjalny - Joanna Nowowiejska

 

Referat świadczeń społecznych:
(tel. 91 3119592, 91 311 95 10 w. 45)

Kierownik Referatu Świadczeń Społecznych - Sylwia Krężelok

Inspektor ds. dodatków mieszkaniowych i stypendiów szkolnych - Dorota Krzywicka

Inspektor ds. świadczeń alimentacyjnych - Monika Płusko-Żurawik