projekt domu kultury

Trwa budowa Domu Kultury w Przecławiu. Koszt budowy to ok. 27 mln zł. Link do najnowszych zdjęć.

Czytaj więcej...

siadlo kurow droga

Aktualizacja 26.07.2019
Przebudowę drogi gminnej w Siadle Dolnym w stronę Kurowa, wraz z budową odcinka ścieżki rowerowej, która będzie przedłużeniem Szlaku Bielika zrealizuje firma Eurovia Polska S.A. Inwestycja również zostanie zrealizowana w systemie projektuj i wybuduj.

Czytaj więcej...

miejsce na ścieżkę rowerową

Aktualizacja 26.07.2019

Firma Strabag Sp. z o.o. wybuduje ścieżkę z Przecławia do Karwowa. Inwestycja zostanie zrealizowana w systemie projektuj i wybuduj. To oznacza, że prace projektowe nad powstaniem trasy rozpoczną się w tym, natomiast roboty budowlane w przyszłym roku.

Czytaj więcej...

sciezka-kamieniec-kolbaskowo budowa

Aktualizacja 25.07.2019

Najnowsze kadry z budowy ścieżki rowerowej Kamieniec - Kołbaskowo. Przypominamy, że w ramach inwestycji wyremontowane zostanie ok. 400 m drogi gminnej w Kamieńcu. Inwestycję realizuje spółka Maldrobud. Zobaczcie najnowsze zdjęcia.

Czytaj więcej...

budowa-sciezki-w-rosowku

Aktualizacja 26.07.2019

Najnowsze zdjęcia z budowy dwukilometrowej ścieżki rowerowej, od toru motocrossowego wrzucamy na fanpage Gminy Kołbaskowo w serwisie Facebook. Zapraszamy do oglądania!

Czytaj więcej...

budowa chodnika

Inwestycja będzie realizowana po obu stronach torów kolejowych. Dokładnie od posesji nr 4, czyli skrzyżowania do Przecławia w starej części Warzymic, do posesji nr 31, to jest do chodnika wzdłuż alei Śliwkowej w nowej części wsi. Najnowsze zdjęcia z placu budowy.

Czytaj więcej...

informacja

Gmina Kołbaskowo przystępuje do projektu:  „Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Niemiecki i Polski jako język obcy./Frühkindliche Sprachvermittlung. Deutsch bzw. Polnisch als Fremdsprache”

Czytaj więcej...

budowa ścieżki rowerowej - logotypy instytucji

W dniu 12 czerwca 2018 roku Gmina Kołbaskowo podpisała umowę z Województwem Zachodniopomorskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie projektu pn. „Budowa dróg rowerowych na terenie Gminy Kołbaskowo w celu uzyskania dostępności komunikacyjnej i poprawy bezpieczeństwa w ramach obszaru metropolitalnego”.

Czytaj więcej...

W dniu 29 grudnia 2016 r. Gmina Kołbaskowo podpisała umowę z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie na realizację projektu pn. Edukacja warta zachodu. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach w Osi priorytetowej VIII Edukacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, działanie 8.3 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Czytaj więcej...

W dniu 13 grudnia 2016 r. Gmina Kołbaskowo podpisała umowę z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie na realizację projektu pn. Rośnij z nami – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przecławiu w gminie Kołbaskowo. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, działanie 8.1 Upowszechnianie edukacji przedszkolnej.

Czytaj więcej...