przebudowa drogi w Moczyłach

Trwa przebudowa drogi gminnej w Moczyłach wraz z kanalizacją deszczową. Wykonanano całą sieć kanalizacji deszczowej oraz przyłącza deszczówki do granic posesji, ułożono krawężniki i konstrukcję drogi od strony rzeki, wykonano część zjazdów z kostki. Skończone są także roboty branży teletechnicznej, hydrotechnicznej i elektrycznej.

 

Czytaj więcej...

remont drogi w przecławiu facebook

Inwestycja dotyczy przebudowy drogi powiatowej nr 3920Z Dołuje - Przecław w miejscowości Przecław, na odcinku od posesji nr 14 do skrzyżowania z drogą krajową nr 13

Czytaj więcej...

budowa ścieżki rowerowej - Karwowo Warnik

Przebudowa  drogi w Karwowie oraz budowa ścieżki rowerowej na odcinku Warnik - Karwowo - inwestycja zakończona.

 

 

Czytaj więcej...

nabrzeże w Siadle Dolnym

Budowa nabrzeża w Siadle Dolnym nad Odrą to ogromna inwestycja, która uczyniła Gminę Kołbaskowo jeszcze bardziej atrakcyjną dla mieszkańców i dla turystów. Oficjalne otwarcie nabrzeża odbyło się 20 lipca 2018 - dzięki temu chętni mogli korzystać z możliwości jakie daje wybrzeże niemal przez całe lato. Poniżej prezentujemy zebrane informacje [wątek zbiorczy] na temat budowy nabrzeża i jego otwarcia.

Czytaj więcej...

budowa nowej drogi gminnej

W Kołbaskowie powstała nowa droga gminna. Ma charakter obwodnicy, wyprowadzi ruch ciężkich aut z miejscowości.
Nowa trasa ma ponad 600 metrów długości i 6 szerokości. Rozpoczyna się przy rondzie biszkoptowym na drodze krajowej nr 13, w pobliżu Amazona, biegnie w stronę torów kolejowych, gdzie skręca w lewo i łączy się w pobliżu przejazdu kolejowego z drogą powiatową Smolęcin - Kołbaskowo.

Czytaj więcej...

Na przełomie października i listopada 2015 r. zakończyła się inwestycja obejmująca przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku od m. Przecław do m. Kurów.

Czytaj więcej...

Przebudowa drogi gminnej nr 195035Z w Siadle Dolnym zakończona.

Czytaj więcej...

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 „ Europejska Współpraca Terytorialna” – „Współpraca Transgraniczna” Krajów Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia i Rzeczpospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013 dla operacji Wspólnoty z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Niemczech i w Polsce w ramach Celu Europejska Współpraca Terytorialna.

Czytaj więcej...

21 marca uroczyście, ale na wesoło - otwieramy ścieżkę pieszo-rowerową na odcinku Przecław-Kołbaskowo-Rosówek. W tym dniu zwykle witamy Wiosnę. Jest to więc najlepszy czas na wiosenne przywitanie nowej inwestycji gminnej służącej wszystkim mieszkańcom Gminy Kołbaskowo. Zapraszamy do wspólnej zabawy podczas akcji promocyjnej.

Czytaj więcej...


Projekt dofinasowany w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, objętego PROW na lata 2007-2013.
Umowa o przyznanie pomocy UM16-6921-UM1600328/14 „Budowa i przebudowa wodociągu zasilającego miejscowość Przecław” z dnia 30.05.2014 r.

Czytaj więcej...

Kolejna droga gminna została wykonana. Dnia 14 listopada 2014 r. dokonany został odbiór drogi dojazdowej do pól w miejscowości Siadło Górne (dz. nr 90). Droga posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości 5 m. Inwestycja jest dofinansowana z funduszy Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 176 311,29 zł. Koszt budowy wyniósł 508 548,31 zł.

Czytaj więcej...

Prace przy budowie ścieżki pieszo-rowerowej o długości ponad 6 km, łączącej Przecław z Kołbaskowem i Rosówkiem powoli dobiegają do końca. Pierwsze odcinki czarnej nawierzchni już możemy zaobserwować od strony Rosówka. Ścieżka biegnie wzdłuż posiadającej bardzo duże natężenie ruchu drogi krajowej nr 13. Będzie miała nawierzchnię bitumiczną.

Czytaj więcej...

Realizacja przebudowy drogi gminnej nr 195023Z przewidziana jest na obszarze Gminy Kołbaskowo, w miejscowości Siadło Dolne, na terenie następujących działek: Działki nr 129, 75/8, 76, 51/2, 50/3, 46, 53/3, 52/1
Droga jest drogą klasy gminnej i łączy się z drogą gminną nr 195035Z, która włączona jest bezpośrednio do drogi powiatowej Kurów – Siadło Dolne 3927Z, (stary nr 0631Z) Przebiega ona przez działki 129, 75/8, 76, 51/2, 50/3, 46, 53/3, 52/1.

Czytaj więcej...

Inwestycja pn. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Przecławiu”  dofinansowana została w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Czytaj więcej...