Projekt dofinasowany w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, objętego PROW na lata 2007-2013. Celem projektu była poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Warnik, Barnisław, Smolęcin, Bobolin, Karwowo poprzez budowę wodociągu z ujęcia Warnik do miejscowości Bobolin.

Czytaj więcej...

budowagimnazjum„Budowa gimnazjum na nieruchomości Zespołu Szkół w Przecławiu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

 

 

Czytaj więcej...

Projekt dofinasowany w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju”  w zakresie operacji odpowiadającym warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013”.

Czytaj więcej...

W ramach projektu stworzono miejsce, w którym wypoczywać mogą na świeżym powietrzu mieszkańcy, oraz osoby odbywające wycieczki po okolicy. Inwestycja realizowana została na działce 86/8 w Będargowie.

Czytaj więcej...

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 „ Europejska Współpraca Terytorialna” – „Współpraca Transgraniczna” Krajów Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia i Rzeczpospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013 dla operacji Wspólnoty z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Niemczech i w Polsce w ramach Celu Europejska Współpraca Terytorialna.

Czytaj więcej...

Mieszkańcy Bobolina od początku października mogą już korzystać z wyremontowanej i wyposażonej świetlicy wiejskiej. Obiekt świetlicy przeszedł kapitalny remont kosztem 200 tys. zł.

Czytaj więcej...

W dniu 11 maja 2013 r. odbyło się otwarcie świetlicy wiejskiej w Moczyłach. Uroczystego przecięcia wstęgi razem z Małgorzatą Schwarz – Wójtem Gminy Kołbaskowo, Henrykiem Gryzło – sołtysem Moczył dokonała Karolinka – przedstawicielka najmłodszego pokolenia.

Czytaj więcej...

Oczekiwana przez mieszkańców Kurowa świetlica wiejska stała się faktem. Inauguracja działalności świetlicy odbyła się w dniu 25 lutego 2013 r. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali wspólnie: Małgorzata Schwarz – Wójt Gminy Kołbaskowo, sołtys Kurowa Marcin Jastrzemski oraz przedstawicielka najmłodszego pokolenia przyszłych użytkowników świetlicy.

Czytaj więcej...

1 marca 2013 r. Wójt Małgorzata Schwarz oficjalnie przekazała klucze pierwszym najemcom budynku socjalnego w Kołbaskowie. Komisja socjalna przyznała prawo do zamieszkania pięciu rodzinom. Kolejne decyzje w tej sprawie zapadną w najbliższym czasie.

Czytaj więcej...

10 lutego odbyło się uroczyste otwarcie świetlicy wiejskiej i remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kołbaskowie. Obiekty powstały z przebudowy zdewastowanego budynku garażowego remizy strażackiej należącego do Gminy Kołbaskowo. W jednej części powstała nowoczesna remiza strażacka w drugiej świetlica dostępna dla mieszkańców.

Czytaj więcej...

Projekt został zrealizowany w latach 2005 – 2006. Całkowita wartość projektu wyniosła: 1 019 504,87 złotych. Projekt otrzymał dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości: 764 628,65 złotych. Pozostałe wydatki zostały sfinansowane z budżetu gminy Kołbaskowo w wysokości: 254 876,22 złotych.

Czytaj więcej...

Informacja o zrealizowanych programach: Projekt: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Stobno”; Projekt: „Budowa boisk sportowych przy Placówce Oświatowej w Będargowie” oraz „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno -szatniowym) przy Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie”

Czytaj więcej...