program społecznik

Przypominamy, że do 28 lipca, czyli najbliższej niedzieli trwa nabór uzupełniający w II filarze – Regionalne Inicjatywy Obywatelskie w Programie Społecznik na projekty o:
· zasięgu regionalnym (należy rozumieć zadanie, które dotyczy mieszkańców z co najmniej 3 powiatów z terenu województwa zachodniopomorskiego);
· zasięgu powiatowym, obejmującym następujące powiaty: białogardzki, gryficki, kamieński, łobeski, stargardzki, drawski, goleniowski, kołobrzeski, szczecinecki, świdwiński, policki, wałecki, m.Szczecin, m. Świnoujście, m.Koszalin.

Czytaj więcej...

program spolecznik grafika

Program Społecznik 2019-2021 to kontynuacja programu regrantingowego z 2017 i 2018 roku, podzielonego na 2 filary tj. Program Społecznik – Konkurs na Mikrodotacje oraz Program Społecznik – Regionalne Inicjatywy Obywatelskie.

Czytaj więcej...

herb gminy kołbaskowo

Wójt Gminy Kołbaskowo ogłasza konsultacje w sprawie programu współpracy gminy Kołbaskowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2019 r.

Czytaj więcej...


informacjaTerminarze rozgrywek I ligi kobiet XXI SALPS-ESPOL LIGA  2014/15 i II ligi mężczyzn XXI SALPS-ESPOL LIGA  2014/15 (II runda). Harmonogramy w formie PDF w załączeniu.

W imieniu samorządu Województwa Zachodniopomorskiego, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, serdecznie zachęca do przekazywania 1% podatku dochodowego za 2014 rok na rzecz organizacji pożytku publicznego, działających na terenie i na rzecz Pomorza Zachodniego.

Czytaj więcej...


informacjaWydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich przedstawia zaproszenie do współpracy otrzymane od partnera z Finlandii, który poszukuje partnerów z Polski do udziału w międzynarodowym projekcie „Zdrowie i sport na wsi” w ramach Erasmus+Sport. Projekt skierowany jest do organizacji edukacyjnych lub organizacji zajmujących się sportem z krajów nadbałtyckich.

Czytaj więcej...

Zbliża się koniec roku, Stowarzyszenie Klon/Jawor - ngo.pl - portal organizacji pozarządowych przygotował prostą infografikę na temat “o czym organizacja pozarządowa powinna pamiętać zamykając rok”       

Czytaj więcej...


informacjaPrzedstawiamy informacje o konkursach i spotkaniach dla organizacji pozarządowych, a także projekt nowelizacji ustawy "Prawo o stowarzyszeniach" (w załączeniu).

Czytaj więcej...

Portal ngo.pl od blisko 15 lat wspiera nie tylko stowarzyszenia i fundacje, ale także pełnomocników ds. organizacji pozarządowych. W jaki sposób?

Czytaj więcej...


informacja

Zachodniopomorska Rada Działalności Pożytku Publicznego ogłasza nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Czytaj więcej...


informacja

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Zachodniopomorska Rada Działalności Pożytku Publicznego 
zapraszają  wszystkie zainteresowane podmioty  na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu w ramach  Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2015  

Czytaj więcej...

Wójt Gminy Kołbaskowo ogłasza konsultacje w sprawie programu współpracy gminy Kołbaskowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2015.

Szczegóły w załączeniu.

„RACJONALNE ZARZĄDZANIE FINANSAMI W ORGANIZACJACH POZARZĄDOWYCH”- Na warsztat zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, samorządu lokalnego oraz społeczników i lokalnych liderów.

Czytaj więcej...

informacjaWojewódzka Rada Działalności Pożytku Publicznego stanowi organ konsultacyjny i opiniodawczy. Na szczeblu wojewódzkim powołuje ją Marszałek Województwa.  ZRDPP powołana została Zarządzeniem  Nr 77 / 14 Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 8 września 2014 r. 

Czytaj więcej...