Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kołbaskowie

Skład:

Małgorzata Radziszewska - Przewodnicząca,

Barbara Makiewicz-Trąbka,

Jarosław Mazurek,

Sławomir Budner,

Elżbieta Knapik,

Lucyna Rode-Markiewicz

Biuro GKRPA:

Kołbaskowo 106

72-001 Kołbaskowo

tel. 91 311 95 21

Beata Ozga - Pełnomocnik Wójta gminy do realizacji gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych