Gminny Ośrodek Wsparcia Rodziny mieści się w Gimnazjum w Przecławiu (Przecław 27c) w sali nr 19.

Godziny otwarcia:

Poniedziałek     12.00-18.00

Wtorek                08.00-16.00

Środa                    12.00-18.00

Czwartek            08.00-16.00

Piątek                   08.00-16.00


Gminny Ośrodek Wsparcia Rodziny świadczy pomoc psychologiczną, pedagogiczną, prawną, edukacyjną, interwencyjną rodzinom i osobom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych w szczególności spowodowanych:

- przemocą w rodzinie,

- używaniem i uzależnieniem od środków psychoaktywnych,

- problemami opiekuńczo-wychowawczymi,

- przestępstwem.

GOWR pełni funkcję punktu interwencji kryzysowej ściśle współpracując z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Policach, co umożliwia specjalistyczne poradnictwo rodzinne dla osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem osób po kryzysach psychicznych.

W Gminnym Ośrodku Wsparcia Rodziny mieście się także Oddział Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, w którym udzielana jest pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem.
 

Każda pomoc udzielana jest BEZPŁATNIE.