Zarządzeniem Nr 82/2020 z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia wykonywania zadań publicznych przez Starostwo Powiatowe w Policach Starosta Policki, mając na uwadze zapobieganie oraz przeciwdziałanie  zakażeniom  wirusem  SARS-CoV-2, ograniczył   w   okresie   od   dnia   30 listopada 2020 r. do dnia 27 grudnia 2020 r. wykonywanie zadań publicznych przez Starostwo Powiatowe w Policach.

Ruszyła budowa ścieżki rowerowej z Mescherin do Staffelde

Ruszyła budowa ścieżki rowerowej z Mescherin do Staffelde. Niedługo może rozpocząć się także budowa przedłużenia wyżej wymienionego szlaku, ze Staffelde do granicy polsko-niemieckiej, gdzie połączy się z istniejącą od niedawna zbudowaną przez Gminę Kołbaskowo ścieżką w stronę toru motocrossowego w Rosówku oraz dalej szwarcówką do Przecławia.

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie planuje kolejny nabór do projektu „ZACHODNIOPOMORSKIE MAŁE SKARBY” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w latach 2014-2020, Działanie 6.6. Programy zapewnienia zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Bądź na bieżąco