kampania

Kampania 19 dni - także w Gminie Kołbaskowo. Co roku przez 19 pierwszych dni listopada Fundacja po DRUGIE we współpracy z innymi organizacjami, instytucjami, placówkami pracującymi z dziećmi i młodzieżą bierze udział w światowej kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży.

Kampania rozgrywa się na wszystkich kontynentach, we wszystkich krajach świata. Na początku listopada mówimy o prawach dziecka, godności, szacunku, bezpieczeństwie, wolności. Przypominamy i uczymy się o tych wartościach, które są niezbędne do prawidłowego rozwoju i dobrego życia.
Autorem światowej kampanii jest Women’s World Summit Foundation i co roku zaprasza do współpracy wszystkich tych, którzy chcą, by świat dzieci i młodzieży był wolny od przemocy.

 

Zespół Interdyscyplinarny we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kołbaskowie oraz placówkami oświatowymi z terenu gminy Kołbaskowo w ramach uczestnictwa w Kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży oferuje mieszkańcom:
1. Możliwość kontaktu z terapeutą ds. przeciwdziałania przemocy- dyżur terapeuty w każdy poniedziałek w godzinach 11.00-15.00 w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rosówku nr 16
Prosimy o wcześniejszy kontakt pod nr telefonu 91 506 55 73 celem ustalenia terminu spotkania
2. Możliwość kontaktu z psychologiem- dyżur psychologa w każdy wtorek w godzinach 10.00-14.00 w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rosówku nr 16
Prosimy o wcześniejszy kontakt pod nr telefonu 91 506 55 73 celem ustalenia terminu spotkania.
3. Możliwość kontaktu z przedstawicielem Zespołu Interdyscyplinarnego w  siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rosówku nr 16 godzinach pracy GOPS.
4. Zajęcia dla rodziców ze Szkoły Podstawowej w Kołbaskowie, Szkoły Podstawowej w Przecławiu, Szkoły podstawowej w Będargowie i Szkoły Podstawowej w Przylepie oraz publicznych żłobków i przedszkoli z terenu gminy
Spotkanie zostanie przeprowadzone on-line przez doświadczonego w pracy z rodziną trenera P. Adrianę Wenc.
Termin spotkania: 23.11.2021r
Szczegółowych informacji udzielają pedagodzy szkolni.
5. Liczne pogadanki i warsztaty dla dzieci i młodzieży prowadzone przez merytorycznych pracowników placówek oświatowych na terenie gminy Kołbaskowo.


Symbolem kampanii jest pomarańczowa wstążka. Pomarańczowy, to kolor ostrzegawczy. Prowadzone w ramach kampanii działania mają ostrzegać. Zwracać uwagę. Uczyć widzieć więcej i lepiej.