I Kołbaskowskie Spotkania Historyczne przeszły do historii.

Poznawanie historii regionu, miejscowości, miejsc które znamy na co dzień, z czasem tworzy silniejszy związek z własną „małą ojczyzną”. Służyć temu miały właśnie Spotkania Historyczne, które odbyły się 2 października 2013 r. w Przecławiu. Wzięło w nich udział kilkadziesiąt osób. Szczególnie cieszy obecność sporej grupy młodzieży.

Wątkiem przewodnim były gotyckie budowle sakralne położone na terenie naszej Gminy. Temat został, w bardzo interesujący sposób omówiony przez pana Marka Łuczaka – autora wydanej w 2013 roku z pomocą Gminy Kołbaskowo książki pt. „Kościoły gotyckie Gminy Kołbaskowo”. Obecni słuchacze mogli posłuchać m.in. wielu ciekawostek, nie zamieszczonych w książce, a związanych z podejmowanym tematem. Zaprezentowana na spotkaniu książka dostępna jest w Urzędzie Gminy Kołbaskowo.

I Kołbaskowskie Spotkania Historyczne zostały zorganizowane przez Urząd Gminy Kołbaskowo wraz Biblioteką Publiczną w Kołbaskowie. Podziękowania za pomoc w organizacji należą się dyrekcji i pracownikom Gimnazjum w Przecławiu. Kolejne Spotkania Historyczne odbędą się wiosną przyszłego roku.

GALERIA

Pin It

Bądź na bieżąco