Wójt gminy Kołbaskowo ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie zadania publicznego w dziedzinie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania uzależnieniom w 2014 roku.Termin składania wniosków upływa 31 grudnia. W załącznikach więcej informacji.

Pin It

Bądź na bieżąco