Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na przeprowadzenie warsztatów dietetycznych z dorosłymi pn. „ZDROWO JEM - ZDROWO ŻYJĘ” realizowanych w ramach projektu pn. „Akcja Zdrowa Populacja – cykl warsztatów pn. Zdrowo Jem– zdrowo żyję oraz impreza promocyjna produktów lokalnych” dofinasowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.


Informuję, że w wyniku konkursu ofert  w terminie wpłynęły trzy oferty, z  których wybrana została firma Centrum Dietetyki i Aktywności, ul. Żyzna 17, 71-220 Szczecin, która zaproponowała najniższą cenę i najciekawszy program warsztatów.

Pozostałym  Wykonawcom dziękujemy za złożenie ofert.


W załączeniu szczegółowe zestawienie wyników.

Pin It

Bądź na bieżąco