Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na przeprowadzenie warsztatów plastycznych dla dzieci i młodzieży pn "ZDROWO JEM-ZDROWO ŻYJĘ” realizowanych w ramach projektu pn. „Akcja Zdrowa Populacja – cykl warsztatów pn. Zdrowo Jem – zdrowo żyję  oraz imprezy promocyjna produktów lokalnych” dofinasowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

Informuję, że w wyniku konkursu ofert  w terminie wpłynęły dwie oferty. Wybrana została oferta Pani Joli Roman z uwagi na ciekawszy program warsztatów.  

Pani Elżbiecie Knapik dziękujemy za złożenie oferty. Szczegóły w załączony dokumencie.

Pin It

Bądź na bieżąco