Gmina Kołbaskowo zaprasza do złożenia ofert na: przeprowadzenia polsko-niemieckich warsztatów językowych, które odbędą się w ramach projektu pn. „Transgraniczna Wiosna – poznajemy polskie i niemieckie tradycje związane z wiosną”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów INTERREG IV A Euroregionu Pomerania.                                                                                                                                                                                                                              

Szczegółowy opis zadania:
- zajęcia przeprowadzone będą w dniu 7.04.2014 r. w godzinach od 9.00 do 14.00 w Szkole Podstawowej w Przecławiu (Przecław 27 a, 72-005 Przecław) dla dzieci w wieku 7-8 lat.  

Osoba wykonująca zadanie musi posiadać dwuletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z języka niemieckiego.

Kryterium wyboru: cena 100%

Oferty wraz z niezbędnymi załącznikami należy przesłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. na załączonym formularzy lub dostarczyć osobiście do pok. nr 18 do Urzędu Gminy Kołbaskowo (Kołbaskowo 106, 72-001 Kołbaskowo) do dnia 2.04.2014 r. do godziny 13.00.

Do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami wyznacza się Panią Annę Wierzbicką, która informacji udzielać będzie pod nr telefonu 91 884 9041 w godzinach od 8.00 do 15.00.

Wymagane dokumenty jakie powinien dostarczyć Wykonawca:

1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do oferty.
2. Kserokopię dokumentów świadczącym o tym, że osoba prowadząca zajęcia z języka niemieckiego posiada odpowiednie kwalifikacje, do nauki języka niemieckiego zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków,
w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli ( Dz. U. z 2009 r., Nr 50, poz. 400 z późn. zm.)
3. Dokumenty (referencje, zaświadczenia itp.) potwierdzające, że osoba prowadząca zajęcia ma co najmniej dwu letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z języka niemieckiego.
4. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych – Załącznik nr 2 do ofert.

Pin It

Bądź na bieżąco