Uroczystość posadzenia i otwarcia pierwszej w Europie alei transgranicznej odbędzie się w ramach akcji „Aleje zamiast granic” w dniu 16 kwietnia 2014 r. o godz. 13.00 na przejściu granicznym między Warnikiem (gmina Kołbaskowo) a Ladenthin (powiat Vorpommern-Greifswald, Niemcy).

W uroczystości wezmą udział przedstawiciele władz regionalnych i lokalnych, Wójt Gminy Kołbaskowo Małgorzata Schwarz, Przewodniczący Rady Gminy Kołbaskowo Ryszard Wierzbicki, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, Konsul Generalny Republiki Federalnej Niemiec w Gdańsku Pani Annette Klein, Konsul Honorowy Ambasady Republiki Federalnej Niemiec w Szczecinie Pan Bartłomiej Sochański oraz dziennikarze.

Pierwsza w historii transgraniczna aleja stanie się pomnikiem współpracy polsko-niemieckiej oraz celebracją granicy, która obecnie już nie dzieli, ale łączy oba narody. Inicjatywa jednocześnie promuje dbałość o drzewa przydrożne, które są wspólnym, polskim i niemieckim dziedzictwem kulturowym. będzie to pierwszy krok na drodze do utworzenia polsko-niemieckiego kulturowego szlaku alej, na wzór Deutsche Alleenstrasse. Kolejne aleje transgraniczne połączą Polskę z Niemcami, Czechami i Ukrainą.

Akcja „Aleje zamiast granic” przygotowywana jest przez organizacje pozarządowe: Fundację EkoRozwoju z Wrocławia, Stowarzyszenie Federacja Zielonych GAJA ze Szczecina oraz Związek na Rzecz Środowiska i Ochrony Przyrody ze Schwerina (BUND, oddział meklembursko-pomorski). Sadzenie odbywa się dzięki uprzejmości zarządców drogi: Gminy Kołbaskowo i Powiatu Vorpommern-Greifswald.


Akcja uzyskała patronat Ambasady Niemieckiej.

Sadzenie pierwszej transgranicznej alei odbywa się w ramach realizacji projektu „Drogi dla Natury – kampania promocji zadrzewień w krajobrazie rolniczym jako siedlisk przyrody i korytarzy ekologicznych” finansowanego przez program LIFE+ Unii Europejskiej oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

 

Pin It

Bądź na bieżąco