Rozbudowana oczyszczalnia ścieków w Przecławiu – oczekiwana inwestycja, zwiększająca potencjał rozwojowy Gminy Kołbaskowo, została uroczyście otwarta w piątek 13.06.2014 r. przez Małgorzatę Schwarz – Wójta Gminy.

Oczyszczalnia w poprzednim mechaniczno-biologicznym układzie technologicznym pracowała od grudnia 2001 r. Dotychczasowa maksymalna dobowa wydajność wynosiła 2 400 m3/d. Z uwagi na znaczny – mieszkaniowy i gospodarczy – rozwój Gminy Kołbaskowo, nastąpił szybki wzrost ilości odprowadzanych ścieków. W wyniku rozbudowy maksymalna wydajność oczyszczalni wzrosła dwukrotnie i wynosi 4 800 m3/d. Wykonano ponadto prace modernizacyjne obiektów oczyszczalni mające zapewnić podniesienie jakości oczyszczonych ścieków.

Realizacja inwestycji rozpoczęła się w 2013 r. i kosztowała 7 890 555,50 zł, z tego 3 178 845,00 zł wynosi dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszaru Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach Działania 321 - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. Generalnym wykonawcą inwestycji była firma Skanska S.A. Oczyszczalnia zarządzana jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z otwarcia

Pin It

Bądź na bieżąco