KOMUNIKAT
Wójta Gminy Kołbaskowo
z 27 października 2014 r.

 

 

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, ze zm.) informuję, że w dniach od 27 października 2014 r. do 10 listopada 2014 r. w Urzędzie Gminy Kołbaskowo (pokój nr 2), w godzinach od 8.00 do 15.00 są udostępnione do wglądu spisy osób uprawnionych do głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek wyborcy.

Formularz wniosku w załączeniu.

Pin It

Bądź na bieżąco