Rozstrzygnięcie ogłoszonego 05.03.2015 r. otwartego konkursu ofert na zadania w dziedzinie kultury fizycznej i sportu na rok 2015 - grupa B. Szczegóły rozstrzygnięcia w załączeniu.

Pin It

Bądź na bieżąco