Zgodnie z uchwałą nr 9/2014 Krajowej Rady Izb Rolniczych z 25 listopada 2014 r. na niedzielę 31 maja 2015 r. zostały zarządzone Wybory do Rad Powiatowych Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej. Przekazujemy najważniejsze informacje na ten temat. Izby są rolniczym samorządem zawodowym, działającym na rzecz rozwiązywania problemów rolnictwa i reprezentującym interesy zrzeszonych w nim podmiotów.
Wybory do walnego zgromadzenia Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej są dwustopniowe. W pierwszym etapie z każdej gminy wybierani są dwaj delegaci (lub jeden, jeżeli obszar użytków rolnych gminy nie przekracza 4 tys. ha). Wybrani delegaci wchodzą w skład Rady Powiatowej, która - na swym pierwszym posiedzeniu - wybiera spośród siebie Przewodniczącego i Delegata Te dwie osoby wchodzą w skład nowego Walnego Zgromadzenia Izby, którego kadencja trwa 4 lata.

Pin It

Bądź na bieżąco