Wójt Gminy Kołbaskowo ogłasza konkurs na Sołtysa Roku. Zapraszamy rady sołeckie, mieszkańców sołectwa, rady parafialne a także organizacje pozarządowe i  organy władzy samorządowej do zgłaszania kandydatów. Konkurs trwa od dnia 4 maja 2015 r. do imprezy „Kiełbaskowo w Kołbaskowie” tj. do dnia 20 czerwca 2015 r. W załączeniu regulamin oraz formularz zgłoszeniowy. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Urzędu Gminy pod nr tel. 91 311 95 10 wew. 41

Pin It

Bądź na bieżąco