Informujemy, że w DIAGEN-PREDIAG  wykonuje się badania prenatalne w pierwszym i drugim trymestrze w ramach Programu Badań Prenatalnych NFZ.


Badanie te są wykonywane nieodpłatnie dla Pacjentek spełniających przynajmniej jedno z kryteriów:

    wiek 35 lat i powyżej;
    wystąpienie w poprzedniej ciąży aberracji chromosomowej;
    stwierdzenie  aberracji chromosomowych u ciężarnej lub u ojca dziecka;
    stwierdzenie znacznie większego ryzyka urodzenia dziecka dotkniętego chorobą uwarunkowaną monogenetycznie lub wieloczynnikową;
    stwierdzenie w czasie ciąży nieprawidłowego wyniku badania USG i/lub badań biochemicznych wskazujących na zwiększone ryzyko aberracji chromosomowej lub wady płodu.

W CELU UMÓWIENIA WIZYTY PROSIMY KONTAKTOWAĆ SIĘ Z REJESTRACJĄ

Pin It

Bądź na bieżąco