Wielokrotnie pojawiające się zapytania dotyczące kwestii braku dofinansowania Ludowego Klubu Sportowego Victoria 95 Przecław przez Gminę Kołbaskowo, dają podstawę do publicznego zajęcia stanowiska w tej sprawie.

W wyniku zewnętrznej kontroli stwierdzono niezgodne z umową wydatkowanie przez Klub funduszy publicznych. Wyjaśnienia złożone na wezwanie Gminy Kołbaskowo okazały się niewystarczające. W ślad za tym LKS Victoria 95 Przecław, otrzymał decyzję dotyczącą zwrotu części pobranej dotacji. Klub odwołał się od tej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. W związku z powyższym LKS Victoria 95 Przecław nie spełnił wymogów konkursu na dofinansowanie zadań gminnych realizowanych przez stowarzyszenia i nie otrzymał
w bieżącym roku dotacji. Po ostatecznym rozwiązaniu spraw spornych Gmina Kołbaskowo deklaruje wolę współpracy w przyszłości.
Poniżej zamieszczamy korespondencję prowadzoną pomiędzy LKS Victoria 95 Przecław a Gminą Kołbaskowo.

Pin It

Bądź na bieżąco