Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania publicznego w zakresie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania uzależnieniom w 2016 roku (prowadzenie świetlicy środowiskowej w Przecławiu).

Pin It

Bądź na bieżąco