W kwietniu ubiegłego roku Gmina Kołbaskowo przystąpiła do programu „Drogi dla Natury” dotyczącego „promocji zadrzewień w krajobrazie rolniczym jako siedlisk przyrody oraz korytarzy ekologicznych”. Lokalny nadzór nad projektem sprawuje Federacja Zielonych Gaja ze Szczecina, a bezpośrednie działania w gminie przeprowadza z jej ramienia animator Bartosz Kurnicki.


W ramach „Dróg dla Natury” w świetlicy wiejskiej w Kołbaskowie, w dniach 18. i 25. listopada odbyło się dwudniowe szkolenie, w którym uczestniczyli: urzędnicy, zarządcy dróg oraz inne osoby zainteresowane tematem zadrzewień przydrożnych. Podczas szkolenia „Drogi w otwartym krajobrazie – instrukcja obsługi” wykładowcy przedstawili role i funkcje alej, opowiedzieli o zagrożeniach i sposobach ich ochrony. Poinstruowali także jak wizualnie oceniać stan drzewa i jak projektować przyszłe nasadzenia. Oprócz specjalistycznych szkoleń odbyły się również spotkania z miejscową ludnością. Na spotkaniach tych można się było dowiedzieć szeregu informacji na temat potrzeby ochrony alej.


W ramach projektu „Drogi dla Natury” przeprowadzono na terenie gminy inwentaryzację zadrzewień przydrożnych. Objęła ona ocenę stanu drzew, analizę parametrów technicznych oraz proponowane zmiany. Na jej podstawie sporządzony zostanie dla Kołbaskowa plan zadrzewieniowy – dokument stanowiący bazę dla urzędników planujących przyszłe nasadzenia i konserwację istniejących zadrzewień.

 

Pin It

Bądź na bieżąco