W związku z udziałem Gminy Kołbaskowo w ogólnopolskim projekcie „Drogi dla Natury – kampania na rzecz zadrzewień” w 2015 roku, na terenie gminy została przeprowadzona inwentaryzacja stanu zadrzewień przydrożnych. Na jej podstawie powstaje projekt zadrzewieniowy stanowiący bazę dla urzędników planujących konserwację istniejących zadrzewień oraz przyszłe nasadzenia.Inwentaryzację przeprowadzono w okresie od czerwca do września br. Sprawdzano podczas niej stan ogólny alej, stan ich zachowania, skład gatunkowy, a także stan zdrowotny poszczególnych drzew. Oprócz tego analizowano również szereg parametrów technicznych. Należą do nich: przeciętny obwód drzew, ilość drzew po obu stronach drogi, występowanie gatunków chronionych, odległość drzew od krawędzi jezdni, rozstaw drzew w szpalerze oraz szerokość między szpalerami. Każda ze zinwentaryzowanych alej została także dokładnie zmierzona i posiada swój własny syntetyczny opis,.

Na bazie przeprowadzonej inwentaryzacji powstanie plan zadrzewieniowy stanowiący niejako podsumowanie całego projektu. Dzięki zawartym w nim informacjom urzędnicy, a nawet lokalna społeczność będzie miała szanse kontynuować działania rozpoczęte podczas trwania „Dróg dla Natury”. Wskazane w nim miejsca najlepsze do przyszłych nasadzeń pozwolą na powstawanie nowych alej. Natomiast wyliczenie punktów konfliktowych pozwoli zastanowić się nad satysfakcjonującym dla wszystkich stron rozwiązaniem. Dokument ten w ma także na celu ułatwienie pracy Urzędowi Gminy. Jednym z zamysłów projektu jest także promowanie pozytywnych wzorców i działań na terenach gmin ościennych, plan zadrzewieniowy powinien być więc pomocny i w tym zadaniu.
 

Pin It

Bądź na bieżąco