Pieniądze dla pracodawców na wyposażenie lub doposażenie nowych stanowisk pracy w ramach projektu RPO 6.5 „Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 29 roku życia znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie polickim”.

informacja
Powiatowy Urząd Pracy w Policach ogłasza  nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia / doposażenia tworzonych stanowisk pracy dla osób bezrobotnych powyżej 29  r. ż. tj. od dnia 30 urodzin w ramach projektu RPO 6.5 „Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 29 roku życia znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie polickim”.

Warunkiem otrzymania refundacji jest chęć zatrudnienia osoby bezrobotnej na okres 24 miesięcy na umowę o pracę w pełnym etacie. Kwota refundacji kosztów wyposażenia wynosi ok. 23 000 zł na każde stanowisko pracy.

Wnioski będą rozpatrywane na bieżąco do momentu wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel.
Wszelkich informacji udziela telefonicznie pod numerem 91 312 32 16 lub osobiście w pok. 9 p. Anna Ziembicka-Kiezik.

Pin It

Bądź na bieżąco