Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania publicznego w zakresie utrzymania zieleni i przystanków autobusowych na terenie Gminy Kołbaskowo. Szczegóły w załącznikach.