Wójt Gminy Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na świadczenie usług edukacyjnych obejmujących przeprowadzenie zajęć dodatkowych – pozalekcyjnych dla uczniów klas I-VI szkół podstawowych oraz uczniów klas I-III Publicznego Gimnazjum w roku szkolnym 2016/2017.  Szczegóły w załącznikach.