Po raz kolejny Straż Gminna była zmuszona do odholowania samochodu - piątego września, koło godziny 17:00 na lawecie znalazł się Ford Eskord, który znajdował się na przeciwko bloku nr 52a w Przecławiu.

Porzucony ford eskord został odholowany przez Straż Gminną 5 września 2016 z PrzecławiaPorzucone samochody to problem nie tylko estetyki danej miejscowości - bardzo często nieużytkowane auta blokują miejsca parkingowe, które w strategicznych punktach, jak np. przy szkołach, są bardzo cenne. Z uwagi na zajmowane miejsca, kierowcy parkują w sposób niezgodny z przepisami, np. na trawniku czy chodniku, ograniczając widoczność innym kierowcom, co przede wszystkim zagraża pieszym.

"Pojazd został zabrany na podstawie art. 50a pkt.1 Kodeksu ruchu drogowego, który mówi, że pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub pojazd, którego stan wskazuje na to, że nie jest używany, może zostać usunięty z drogi przez straż gminną lub Policję na koszt właściciela lub posiadacza" - wyjaśnia komendant Straży Gminnej, Łukasz Galczewski.
Straż wytypowała już kolejne pojazdy, które w najbliższym czasie mogą zostać odholowane. "Zawsze najpierw próbujemy dotrzeć do właścicieli i ich zmotywować do usunięcia tych pojazdów we własnym zakresie". - dodaje komendant. Niestety nie zawsze właściciele wykazują się zainteresowaniem - wtedy to pojazd jest odholowywany przez służby. Jeżeli samochód nie posiada obowiązkowego ubezpieczenia OC, strażnicy kierują informację do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego - a to z kolei wiąże się z kosztami dla ostatniego właściciela pojazdu.

Odholowany samochód zabierany jest na dozorowany parking i jeżeli nie zostanie na wezwanie gminy odebrany przez uprawnioną osobę w ciągu 6 miesięcy - uznaje się go za porzucony z tzw. zamiarem wyzbycia. Oznacza to, iż samochód z mocy ustawy staje się własnością gminy. Podobnie dzieje się w sytuacji, gdy w ciągu pół roku nie można ustalić osoby uprawnionej do odbioru samochodu.

Apelujemy zatem o nieporzucanie pojazdów w pasie drogi, w trefie zamieszkania lub strefie ruchu. W przypadku zaś gdy mieszkańcy zauważą porzucony i nieużytkowany od dawna pojazd, warto zgłosić lokalizację takiego samochodu Straży Gminnej.