Ogłoszenie o naborze kandydatów do składu komisji konkursowej w konkursach ogłaszanych przez Wójta Gminy Kołbaskowo na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817).
Aktualizacja - 12.01.2017 - dołączono dokument DOC120117.pdf

Pin It

Bądź na bieżąco