herb gminy kołbaskowo

7 kwietnia 2017 r. rozpocznie się nabór do Publicznego Żłobka Gminnego w Przecławiu.  Utworzonych w żłobku będzie 50 miejsc.


Rodzice, składają wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka poprzez stronę naboru http://nabor.pcss.pl/kolbaskowo/. Wydrukowany, podpisany wniosek wraz załącznikami należy złożyć w pokoju nr 18 w Urzędzie Gminy w Kołbaskowie w godzinach pracy Urzędu. Wnioski składa się w terminie od 7 kwietnia do 28 kwietnia.
Rekrutacji podlegają dzieci, które łącznie spełniają następujące warunki:
1) w dniu 1 września roku, w którym odbywa się rekrutacja, ukończyły, co najmniej 20 tygodni życia,
2) mają miejsce zamieszkania na terenie gminy Kołbaskowo,
3) mają Rodziców pracujących lub uczących się w systemie dziennym.
W przypadku liczby wniosków przewyższających ilość dostępnych miejsc dyrektor w uzgodnieniu z Wójtem Gminy ustali kryteria przyjęć.

 

Gmina Kołbaskowo otrzymała informację o uzyskaniu dofinansowania ze środków MALUCH+ na utworzenie i utrzymanie miejsc opieki w publicznym żłobku w Przecławiu w 2017 r.

Więcej informacji o uzyskaniu dofinansowania >>

Pin It

Bądź na bieżąco