informacja

W czerwcu br.  Fundacja Ośrodek Doskonalenia Kadr rozpoczęła realizację projektu  w ramach Regionalnego Programu Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Działania 07.01.00  - Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub  wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej pn.: KIS w Policach - integruje, wspiera, pomaga w zatrudnieniu -  na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie nr UDA-RPZP.07.01.00-32-K516/17-00.

Projekt będzie realizowany na terenie województwa dla mieszkańców Powiatu Polickiego w okresie od czerwca 2017 r. do września 2020 r.

FUNDACJA OŚRODEK DOSKONALENIA KADR POLICE ZAPRASZA DO PROJEKTU:

OSOBY bierne zawodowo, bezrobotne, o znacznym/umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnością sprzężoną, zaburzeniami psychicznymi,                     z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami rozwojowymi, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, bezdomnych, uzależnionych, zwalnianych z ZK, uchodźców, rodziców z niepełnosprawnymi dziećmi, osoby niesamodzielne, korzystających z Pomocy Żywnościowej, mieszkańców obszarów wiejskich.

Oferujemy:
- wsparcie opiekuna reintegracji, warsztaty terapeutyczne kształtujące  umiejętności osobiste, poradnictwo psychologiczne, indywidualne poradnictwo prawne, poradnictwo zawodowe i opracowanie Indywidualnego Planu Działania,

- kwalifikacje zawodowe - kursy i egzaminy:  operator podestów ruchomych, kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym, pracownik hurtowni  w zakresie obsługi wózka jezdniowego

- kursy zawodowe – kompetencje: profesjonalny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, logistyk, pracownik małej gastronomii.

Po kursach staże, pośrednictwo pracy

Zapewniamy:
Zwrot kosztów dojazdu
Materiały dydaktyczne
Ubezpieczenie
Koszt egzaminu
Stypendium szkoleniowe
Stypendium stażowe

Zgłoszenia przyjmujemy w siedzibie Fundacji w Policach ul. Siedlecka 6a  od poniedziałku do niedzieli w godz. od 8:00    do 15:30

Kontakt telefoniczny  91 431 66 34

Pin It

Bądź na bieżąco