W związku ze zliżającym się rozpoczęciem roku szkolnego, zamieszczemy umowy dotyczące uczęszczania dziecka do przedszkola i żłobka w Przecławiu. Dwa egzemplarze umowy wydrukowane, podpisane i zaparafowane na każdej stronie oraz ankietę informacyjną należy złożyć w sekretariacie placówki w dniu 1 września w trakcie dnia adaptacyjnego. AKTUALIZACJA 31.08.2017: Umowy zaktualizowane są dostępne w załącznikach.

Pin It

Bądź na bieżąco