W 2018 roku uległy zmianie podstawowe zasady dotyczące sposoby składania wiosku o przyznanie płatności - należy składać wnioski za pomocą formularza udostępnionego na stronie internetowej Agencji (także wniosek o przyznanie płatności ONW, płatności rolnośrodowiskowej itd).
Szczegółowe informacje w tym zakresie - komunikat, informację od Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradczego w Barzkowicach oraz wniosek - zamieszczamy w załączeniu.

Poniżej także zamieszczamy treść informacji od ZODR w Barzkowicach:

 

"Szanowni Państwo, Drodzy Rolnicy

Przed Zachodniopomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego zostało w tym roku postawione bardzo ważne zadanie, jakim jest pomoc w wypełnianiu oświadczeń dla gospodarstw uczestniczących w systemie małych gospodarstw, oraz pomoc dla pozostałych rolników, ubiegających się o płatności bezpośrednie w formie aplikacji e wniosek plus.

W realizacji tego zadania, współpracujemy ściśle z ARiMR oraz ZIR.

Nasze zadanie podzieliliśmy na poszczególne etapy. Pierwszym jest informowanie rolników o obowiązku składania e-wniosków, oraz przeprowadzanie szkoleń z udziałem naszych doradców. Z tą informacją docieramy bezpośrednio do rolników podczas szkoleń, organizowanych na terenie całego regionu w 18 powiatach oraz poszczególnych gminach. Takie szkolenia będą się odbywały do końca marca, a informacje o harmonogramach szkoleń znajdą Państwo na stronach ZODR.

Kolejny etap to konsultacje i wypełnianie wniosków.

Dla rolników, którym wypełnienie wniosku może stwarzać trudności, oferujemy odpłatne usługi - podobnie jak w poprzednich latach.

Nasi pracownicy są przeszkoleni oraz wpisani na listę doradców, uprawnionych do tych czynności  przez aplikację e-wniosek Plus. Wniosek zamieszczony jest na stronie ARiMR.

Można też wybrać doradców bezpośrednio poprzez zalogowanie się do systemu.

Dzięki tej formie kontaktów w sieci wybrani doradcy czekają na państwa.

Zapraszam więc do kontaktów z doradcami, którzy są do dyspozycji  w  poszczególnych powiatowych zespołach doradztwa rolniczego. Są też dostępni w ramach dyżurów w  gminach".

  

Pin It

Bądź na bieżąco