logo Zwik

 

Uwaga! Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie informuje, że z dniem 31.12.2017r. upłynął pięcioletni termin cechy legalizacji wodomierzy zamontowanych na przełomie 2012 i 2013 roku. Wymiana i legalizacja wodomierzy głównych wraz z nakładkami do odczytu radiowego wykonywana jest na koszt Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Odbiorcy posiadający wodomierze dodatkowe są obowiązani do ich wymiany we własnym zakresie.

Obowiązek wymiany użytkowanych dodatkowych urządzeń pomiarowych nastąpi w trakcie wymiany wodomierza głównego.
Uprzejmie informujemy o możliwości zlecenia wymiany dla Zakładu,  lub należy odpowiedni wodomierz wraz z nakładką zakupić we własnym zakresie, zamontować i zgłosić odbiór. Brak wymiany ze strony Odbiorcy będzie skutkował rozwiązaniem umowy na rozliczanie wody bezpowrotnie zużytej i uniemożliwi odliczenie należności za ścieki.            

Pin It

Bądź na bieżąco