Informujemy, że w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego istnieje możliwość aplikowania o środki na tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat trzech. Zapewnia to działanie 6.6 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego „Programy zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3.” Działanie ma na celu podniesienie poziomu zatrudnienia oraz powrót na rynek pracy osób, którym utrudnia to sytuacja rodzinna, wynikająca z opieki nad dziećmi do lat 3.


Nabór projektowy odbędzie się w dniach 8-28 czerwca. Konkurs kierowany jest m.in. do:
- jednostek samorządu terytorialnego, jako organów prowadzących żłobki publiczne,
- organów prowadzących niepubliczne placówki opieki nad dziećmi do lat 3,
- osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą polegająca na prowadzeniu placówki opieki nad dziećmi do lat 3, 
- spółek prawa handlowego zainteresowanych tym obszarem działalności.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej:
https://www.wup.pl/rpo/announcements/rpzp-06-06-00-ip-02-32-k3718/

Zachęcamy do aplikowania o środki.

Pin It

Bądź na bieżąco