herb gminy kołbaskowo

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Kołbaskowo w zakresie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej – zapewnienie schroniska dla osób bezdomnych z terenu Gminy Kołbaskowo w 2019 roku.

Pin It

Bądź na bieżąco