dk 13 orienacyjna mapa GDDKiA

 

Strona projektu: http://dk13.warzymice-przeclaw.pl/

 

Aktualizacja 10.09.2020

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad odpowiada na pytania mieszkańców gminy dotyczące tej inwestycji:

Obwodnica Przecławia i Warzymic
- Procedura przetargowa na roboty dla pierwszego etapu obwodnicy Przecławia i Warzymic jest w toku – mówi Mateusz Grzeszczuk, rzecznik GDDKiA. - Odcinek ten będzie się rozpoczynał od ronda Hakena do przecięcia z obecną DK13, w rejonie skrzyżowania do miejscowości Siadło Górne. Termin składania ofert wyznaczony obecnie to 29 września 2020 r. (wcześniej był koniec sierpnia – red.) W postępowaniu wpłynęło już ponad 300 pytań od potencjalnych wykonawców - dodaje.
Jak zapewniał wcześniej Mateusz Grzeszczuk: - Z realizacją robót ruszymy w przyszłym roku.
Kilka słów o drugim etapie inwestycji.
- Zakończyła się procedura przetargowa dla aktualizacji dokumentacji dla drugiego etapu obwodnicy Przecławia i Warzymic, czyli odcinka od węzła Siadło Górne do węzła Szczecin Zachód (przecięcie z A6). Otwarcie ofert odbyło się 24 sierpnia. Wpłynęła jedna oferta od konsorcjum firm: Pracownia Projektowa Dróg i Mostów DIM oraz OPTEM Sp. z o.o. na kwotę 1 508 754,90 zł. Wykonawca nie został jeszcze wybrany, trwa analiza złożonej oferty – mówi Mateusz Grzeszczuk.
Kiedy możemy pojechać nową drogą?
- Zgodnie z harmonogramem inwestycji, oddanie do użytku pierwszego etapu planowane jest w pierwszej połowie 2023 roku, a dla drugiego przyjmujemy pierwszą połowę 2025 roku – informowała wcześniej Ewa Adamczewska ze szczecińskiego oddziału GDDKiA.
___________________
Obwodnica Kołbaskowa
Obwodnica Kołbaskowa to jedna z dziewięciu inwestycji w województwie zachodniopomorskim przewidzianych do realizacji w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic.
- Dla wszystkich inwestycji z Programu 100 obwodnic w woj. zachodniopomorskim trwają już prace nad dokumentacją lub wszczęte zostały przetargi na jej opracowanie. Przebieg tej drogi został określony w wydanej w 2012 roku decyzji środowiskowej, która dotyczyła również położonej na północ obwodnicy Przecławia i Warzymic. Teraz projektant będzie miał za zadanie opracować projekt budowlany i projekty wykonawcze dla inwestycji oraz wykonać badania podłoża. Termin składania ofert w przetargu został wyznaczony na 16 września – dodaje rzecznik.
Ogłoszenie przetargu na prace budowlane drogi planowane jest w 2023 roku.

 

 

 

23.07.2020

Informacja od GDDKiA:

Przetarg na budowę II etapu obwodnicy Przecławia i Warzymic został ogłoszony. Nowy wykonawca podejmie się aktualizacji dokumentacji projektowej. Termin składania ofert mija 24 sierpnia 2020 r. Tym samym przetargi na oba odcinki tej obwodnicy są już opublikowane.  

Początkowo inwestycja miała być realizowana w ramach umowy z firmą Energopol, ale brak działań ze strony wykonawcy spowodował konieczność odstąpienia od umowy i rozpoczęcia całej procedury od nowa. Wybór nowego wykonawcy zbiegł się w czasie z wpisaniem obwodnicy Kołbaskowa do rządowego Programu budowy 100 obwodnic, która będzie kontynuacją obejścia Przecławia i Warzymic. 

Część obwodnicy od Siadła Górnego do węzła Szczecin Zachód będzie w przyszłości elementem Zachodniej Obwodnicy Szczecina w ciągu S6, dla której obecnie wykonywana jest dokumentacja koncepcyjna. Zaszła także konieczność uwzględnienia podłączenia z początkiem obwodnicy Kołbaskowa. Wystąpiła zatem potrzeba wprowadzenia zmian w obszarze węzła łączącego obie inwestycje i w związku z tym zapadła decyzja o podziale inwestycji, obwodnicy Przecławia i Warzymic, na dwa etapy:
Etap I - od ronda Hakena do przecięcia z obecną DK13 w rejonie skrzyżowania do miejscowości Siadło Górne - który będzie realizowany zgodnie z obecnym projektem budowlanym.
Etap II - od Siadła Górnego do węzła Szczecin Zachód - dla którego dokumentacja będzie podlegała zmianie. 

Wykonawca podejmie się aktualizacji projektu budowlanego, dostosowując go do nowych założeń, wykona projekty wykonawcze oraz uzyska niezbędne decyzje (m.in. ZRID). Długość odcinka II etapu budowy obwodnicy ma ok. 2 km, a całość nieco ponad 6 km.  

Zgodnie z harmonogramem inwestycji, oddanie do użytku pierwszego etapu planowane jest w pierwszej połowie 2023 roku, a dla drugiego przyjmujemy I połowę 2025 roku. 

 

 

 

 

10.07.2020

Informacja od GDDKiA:

Ogłosiliśmy przetarg na budowę obwodnicy Przecławia i Warzymic w ciągu DK13

Do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej wysłaliśmy ogłoszenie o przetargu na realizację obwodnicy Przecławia i Warzymic w ciągu DK13 o długości 4,2 km. Wykonawca będzie miał za zadanie opracować brakujące projekty wykonawcze i wykonać roboty budowlane na inwestycji.
Obwodnica ominie Przecław i Warzymice
Odcinek, dla którego został ogłoszony przetarg na realizację, będzie się rozpoczynał od ronda Hakena do przecięcia z obecną DK13 w rejonie skrzyżowania do miejscowości Siadło Górne. Na drodze powiatowej między Przecławiem a Ustowem powstanie węzeł drogowy Przecław. Droga na południe od miejscowości Przecław włączy się w obecny przebieg DK13. Ten fragment obwodnicy umożliwi wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miejscowości Przecław i Warzymice, dzięki czemu skończą się zatory drogowe na obecnym przebiegu DK13. Będzie to dwujezdniowa droga klasy GP o dwóch pasach ruchu w każdą stronę.
Obwodnicę Przecławia i Warzymic miała zaprojektować i wybudować firma Energopol Szczecin. Wykonawca opracował dokumentację i uzyskał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Prace budowlane nie zostały jednak rozpoczęte, co spowodowało odstąpienie przez GDDKiA od umowy z tą firmą w grudniu ubiegłego roku.
Konieczność znalezienia nowego wykonawcy zbiegła się w czasie z wpisaniem do Programu budowy 100 obwodnic obwodnicy Kołbaskowa, która będzie kontynuacją obwodnicy Przecławia i Warzymic. Wystąpiła konieczność wprowadzenia zmian w obszarze węzła łączącego obie inwestycje. Część obwodnicy od Siadła Górnego do węzła Szczecin Zachód będzie w przyszłości częścią Zachodniej Obwodnicy Szczecina w ciągu S6, dla której obecnie wykonywana jest dokumentacja koncepcyjna. W tym miejscu również przewidziane są pewne korekty w projekcie. Dlatego zapadła decyzja o podziale inwestycji na dwa etapy. Etap północny, który będzie realizowany zgodnie z obecnym projektem budowlanym i etap południowy, dla którego dokumentacja będzie podlegała aktualizacji.

 

 

14.04.2020

Nowe wiadomości w sprawie obwodnicy Przecławia i Warzymic. Realizacja zadania w dwóch etapach, a pierwsze wbicie łopaty na budowie dopiero w przyszłym roku.

- Obecnie trwa przygotowywanie i uzgadnianie dokumentów niezbędnych do ogłoszenia postępowań przetargowych dla tego zadania. Przetargi planujemy ogłosić niezwłocznie po przygotowaniu dokumentów – mówi Mateusz Grzeszczuk ze szczecińskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie. - Planujemy realizację obwodnicy Przecławia i Warzymic w 2 etapach. Pierwszy etap od ronda Hakena do połączenia z obecną DK13 na południe od Przecławia. Drugi od połączenia z obecną DK13 (Siadło Górne) do połączenia z A6 (węzeł Szczecin Zachód).

Dla etapu 1 nie będzie zmian w stosunku do opracowanej wcześniej dokumentacji. - W przyszłym roku ruszymy z realizacją robót. Jest to zasadniczy element całej obwodnicy, który umożliwi wyprowadzenie ruchu tranzytowego z Przecławia i Warzymic – wyjaśnia Mateusz Grzeszczuk.

Drugi etap budowy będzie bardziej skomplikowany. - Na tym fragmencie chcemy wprowadzić pewne zmiany projektowe, w związku z tym będzie tam ogłoszony przetarg na aktualizację opracowanego przez poprzedniego wykonawcę projektu budowlanego. Następnie będzie ogłoszony przetarg już na same roboty budowlane – informuje przedstawiciel GDDKiA.

Dlaczego budowę podzielono na dwa etapy? Ma to związek z planami realizacji obwodnicy Kołbaskowa.

Więcej na stronie police.naszemiasto.pl

 

Aktualizacja 13.12.2019

Informacja nadesłana przez GDDKiA:

"Odstąpiliśmy z winy wykonawcy od umowy na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Przecławia i Warzymic w ciągu DK13. W I kwartale przyszłego roku planujemy ogłoszenie przetargu na wybór nowego wykonawcy, który dokończy realizację obwodnicy w zakresie robót budowlanych.
·         Plac budowy został przekazany na początku października tego roku
·         Energopol Szczecin pomimo wezwań nie rozpoczął robót budowlanych na inwestycji
·         Roboty budowlane wykona nowy wykonawca, na którego wybór przygotowujemy przetarg

Wykonawca nie realizował kontraktu
Firma Energopol Szczecin S.A., zgodnie z Subklauzulą 15.2 Szczególnych Warunków Kontraktu (SWK), otrzymała oświadczenie o odstąpieniu od umowy na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Przecławia i Warzymic w ciągu DK13. Przyczyny odstąpienia od umowy leżą po stronie wykonawcy, który nie wywiązywał się z zawartego kontraktu. Krok ten poprzedziły bezskuteczne wezwania do poprawy zgodnie z Subklauzulą 15.1 SWK.

Brak robót i kompletu projektów

Kontrakt na realizację inwestycji w formule „Projektuj i buduj” o wartości 140,4 mln złotych został podpisany w marcu 2018 roku z terminem zakończenia wyznaczonym na lipiec 2021 roku. Wykonawca miał opóźnienia już na etapie projektowania, złożył niekompletny wniosek o  wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), który musiał później wielokrotnie uzupełniać. Ostatecznie pod koniec września tego roku decyzja ZRID została wydana, a na początku października przekazaliśmy wykonawcy plac budowy. Pomimo możliwości prowadzenia robót budowlanych wykonawca do nich nie przystąpił i nie zorganizował zaplecza sprzętowo-materiałowego. Nie było również całości projektów wykonawczych i innych dokumentów niezbędnych do realizacji robót. Okoliczności te złożyły się na konieczność podjęcia odpowiednich działań kontraktowych przez inwestora.

Badania archeologiczne

Obecnie na inwestycji prowadzone są wykopaliska archeologiczne, realizowane na zlecenie GDDKiA. Łącznie do wykonania są badania na powierzchni około 6 hektarów. Zakończenie badań archeologicznych planowane jest na luty 2020 roku.

Gwarancje bankowe zostały uruchomione

Została uruchomiona gwarancja należytego wykonania, którą był zabezpieczony kontrakt. Kwota gwarancji wynosi około 14 mln złotych. Środki te pozwolą na pokrycie zobowiązań nienależytego wykonywania kontraktu przez Energopol Szczecin, takich jak płatności wobec podwykonawców, usługodawców i dostawców. Z tytułu nie wywiązania się wykonawcy z zapisów kontraktu, będziemy egzekwować należności z tytułu kar umownych."

 

 

11.12.2019

Rzecznik Energopolu Szczecin, Piotr Żak zapewnia, że firma nie rezygnuje z kontraktu.
Szczegóły na police.naszemiasto.pl >>

 

31.10.2019

Paliki z biało-czerwoną taśmą pojawiły się na całym szlaku przyszłej obwodnicy Przecławia i Warzymic. Co się dzieje w temacie jej budowy, spytaliśmy w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad?

- Obecnie trwa wyznaczenie geodezyjne terenu inwestycji. Także mogą pojawiać się w terenie paliki. Jest to konieczne również dla saperów, którzy sprawdzą teren inwestycji. Te działania będą trwały przez następne tygodnie. Równocześnie w I połowie listopada ruszą badania archeologiczne - powiedział Mateusz Grzeszczuk, rzecznik GDDKiA

 

08.10.2019

31 października Sąd Rejonowy w Szczecinie rozpatrzy wniosek spółki Energopol Szczecin o restrukturyzację. Od tego zależy dalszy los firmy, a także inwestycji (m.in. budowa obwodnicy Przecławia i Warzymic), które prowadzi - informuje Radio Szczecin http://bit.ly/30XbA2g

 

07.10.2019

Wykonawca prac przejął plac budowy pod budowę obwodnicy Przecławia i Warzymic. Nie oznacza to jednak, że od razu rozpoczną się prace budowlane. Najpierw wkroczą archeolodzy - wyjaśnia portal police.naszemiasto.pl

 

27.09.2019

O uroczystości przekazania przez wojewodę ZRID dyrekcji dróg w Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecławiu informuje TVP3 Szczecin. "Kierowcy będą mogli odetchnąć z ulgą. Obwodnica Warzymic i Przecławia stanie się dodatkową bramą wjazdową do Szczecina. Jest już decyzja wojewody zachodniopomorskiego zezwalająca na realizację inwestycji. Inwestycji, która ma kluczowe znaczenie dla tysięcy kierowców" - donosi telewizja. Cały materiał tutaj >>

 

-----------

W Przecławiu Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otrzymała zezwolenie na realizację długo wyczekiwanej obwodnicy Przecławia i Warzymic, czyli fragmentu nowej „13”. Jednocześnie podpisano umowę na dofinansowanie budowy drogi gminnej łączącej Szczecin z gminą Kołbaskowo - informuje portal police.naszemiasto.pl

Informacje o budowie nowej drogi gminnej można śledzić tutaj:

Inwestycje 2019: Budowa nowej drogi gminnej łączącej DK13 z ulicą F.Krygiera

 

 

26.09.2019

Ważna informacja dotycząca budowy obwodnicy Przecławia i Warzymic. W budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecławiu Tomasz Hinc, wojewoda zachodniopomorski przekazał dziś Łukaszowi Lendnerowi, dyrektorowi szczecińskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zezwolenie na budowę drogi. - W ciągu siedmiu dni przekazujemy plac budowy wykonawcy – powiedział Łukasz Lendner.

fot. Facebook

- Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej podpisałem dziś rano i teraz ją przekazuję panu dyrektorowi Lendnerowi – powiedział Tomasz Hinc. - Rząd przeznaczył na to pieniądze, dyrekcja dróg przygotowała dokumenty, dziękuję też pracownikom urzędu wojewódzkiego za sprawne działanie. Teraz oczekujemy szybkiej, sprawnej realizacji – dodał wojewoda.

- W ciągu siedmiu dni przekazujemy plac budowy wykonawcy, firmie Energopol, który na tej podstawie może tworzyć zaplecze budowy i przygotowywać się do realizacji inwestycji – powiedział Łukasz Lendner. - Energopol deklaruje, że będzie realizował inwestycję. Ma instrumenty finansowe do tego, mówię o zaliczce w wysokości powyżej 10 mln zł na realizację zadania. Przystępujemy też do prac archeologicznych. Stanowisk jest dużo, 14 dużych i 9 dodatkowych. Chcemy jak najwięcej prac wykonać przed okresem zimowym i mam nadzieję, że na wiosnę te wszystkie stanowiska zostaną oddane wykonawcy.

Łukasz Lendner dodał, że na budowę 6,5 km drogi wykonawca ma dużo czasu, bo dwa lata. Podkreślił, że to bardzo ważna inwestycja dla Szczecina i Gminy Kołbaskowo, oraz że odcinek obwodnicy od autostrady A6 do węzła Smętowice będzie faktycznie pierwszym odcinkiem zachodniej obwodnicy Szczecina, która ma być w przyszłości realizowana.

- To jest najistotniejsza dla nas i dla naszego rozwoju inwestycja – powiedziała Małgorzata Schwarz, wójt Gminy Kołbaskowo. - Do obwodnicy Przecławia i Warzymic mamy zaprojektowane nasze dwie drogi, które też równomiernie rozłożą ruch i przyczynią się do rozwoju gospodarczego naszej gminy. Życzę powodzenia w realizacji tej ważnej dla regionu, bo nie tylko dla naszej gminy, inwestycji - dodała.

Na uroczystości nie zabrało też parlamentarzystów z Pomorza Zachodniego. Wszyscy podkreślali, jak ważna jest ta droga dla całego regionu. Głos zabrała także szczecińska radna Małgorzata Jacyna-Witt.

- Chciałam dodać, że Małgorzata Schwarz, wójt Gminy Kołbaskowo, jest taką dobrą twarzą samorządu. Dowodem jest ten funkcjonalny ośrodek kultury, w którym w tej chwili jesteśmy, a który będzie służył mieszkańcom Gminy Kołbaskowo, ale też Szczecina. Drogi, o których dzisiaj mówimy służą i mieszkańcom gminy oraz, a może zwłaszcza, Szczecina, bo tych jest więcej. Przecież mówimy o głównej drodze w stronę Berlina. Gmina Kołbaskowo to nasze szczecińskie okno na świat. Działania pani wójt Kołbaskowa, tak rozsądne, są bardzo korzystne dla nas wszystkich, dla całej aglomeracji szczecińskiej, za co dziękuję – dodała.

Obwodnica Warzymic i Przecławia według planów powinna być gotowa w połowie 2021 roku. Koszt budowy to około 180 mln zł.

 

31.07.2019

Mieszkańcy Gminy Kołbaskowo czekają na obwodnicę Przecławia i Warzymic. Ostatnie doniesienia z początku lipca o zawirowaniach wokół firmy Energopol postawiły realizację inwestycji pod znakiem zapytania. Po jakimś czasie Energopol oświadczył, że wycofa wniosek o upadłość. Co dzieje się w temacie budowy obwodnicy, zapytaliśmy Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

- Obecnie trwa uzyskiwanie decyzji zezwalającej na budowę obwodnicy Przecławia i Warzymic, która pozwoli na przejęcie nieruchomości niezbędnych do wykonania inwestycji i rozpoczęcie związanej z tym procedury odszkodowawczej oraz rozpoczęcie robót budowlanych. W ciągu 14 dnia od wydania decyzji ZRID wykonawcy zostanie przekazany plac budowy i powinny rozpocząć się roboty. Równocześnie rozpoczną się wykopaliska archeologiczne, które z powodu występowania wielu stanowisk archeologicznych obejmą znaczny zakres inwestycji. Droga powinna być gotowa w 2021 roku - powiedziała Ewa Kuzdrowska-Kućmierz, p.o. naczelnika Wydział Koordynacji i Monitoringu Inwestycji Drogowych GDDKiA.

 

 

 

5.07.2019

Upadają, ale... chcą kończyć kontrakty. Energopol Szczecin S.A. oświadczyła, iż mimo złożonego w sądzie wniosku o upadłość spółki zamierza kontynuować realizację obwodnicy Przecławia i Warzymic oraz innych inwestycji.

Dyrekcja GDDKiA O/Szczecin spotkała się z przedstawicielami firmy Energopol Szczecin S.A., w tym Piotrem Bartoszewskim, zastępcą dyrektora spółki. Wykonawca czterech inwestycji drogowych: obwodnicy Wałcza w ciągu drogi S10, autostrady A6 na odcinku Szczecin Dąbie – Rzęśnica, węzła Szczecin Kijewo na autostradzie A6 oraz obwodnicy Przecławia i Warzymic w ciągu DK13 zadeklarował, iż pomimo złożonego w Sądzie Rejonowym Szczecin Centrum wniosku o upadłość spółki zamierza kontynuować roboty na wspomnianych inwestycjach.

- GDDKiA jest zainteresowana zakończeniem inwestycji w ramach zawartych kontraktów. Stale monitorujemy sytuację na kontraktach i będziemy podejmować kolejne działania biorąc pod uwagę dalszy rozwój sytuacji związany z wnioskiem firmy Energopol Szczecin S.A. i realizacją wspomnianych inwestycji. Podkreślamy, iż naszym celem jest dobro realizowanych inwestycji oraz ochrona interesu Skarbu Państwa - mówi Mateusz Grzeszczuk, rzecznik GDDKiA.

 

------

04.07.2019

Złe wieści w sprawie budowy obwodnicy Przecławia i Warzymic. Energopol złożył w szczecińskim Sądzie Rejonowym wniosek o upadłość - dowiedziało się Radio Szczecin

Informacje te potwierdził wiceprezes spółki Energopol-Szczecin Piotr Bartoszewski. Na pytanie, co z inwestycjami, które prowadzi firma, Bartoszewski stwierdził lakonicznie, że odniesie się do tego wieczorem. - Może nie będzie tak źle - dodał.

Spółka Energopol-Szczecin prowadzi szereg kluczowych inwestycji w mieście i regionie. Jest głównym wykonawcą węzła w Kijewie, obwodnicy Wałcza oraz przebudowuje odcinek autostrady A6 do węzła Rzęśnica. Spółka wchodzi w skład konsorcjum, które ma wybudować tunel w Świnoujściu.

Energopol miał także w lipcu rozpocząć budowę obwodnicy Przecławia i Warzymic.

Inwestycje prowadzone przez Energopol mają wielomiesięczne opóźnienia, a z informacji Radia Szczecin wynika, iż spółka nie płaci podwykonawcom.

Mateusz Grzeszczuk, rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad: GDDKiA nie otrzymała żadnej informacji od firmy Energopol Szczecin dotyczącej złożenia wniosku o upadłość. Wiemy natomiast, iż taki wniosek wpłynął, nie jest jednak znana nam jego treść. GDDKiA w świetle wystąpienia nowych okoliczności analizuje tą sytuację i będzie podejmowała dalsze działania biorąc pod uwagę dobro realizowanych kontraktów i interes Skarbu Państwa.

Więcej http://bit.ly/2XnOPaQ

Materiał na stronie GS24.pl >>

 

------

20.05.2019

W drugim kwartale 2021 roku pojedziemy obwodnicą Warzymic i Przecławia. Droga wyprowadzi tranzyt, aż do autostrady A6. Czekamy na pierwsze prace w terenie.

- Obecnie trwa uzyskiwanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej przez wykonawcę. Prace powinny ruszyć tuż po połowie roku, w trzecim kwartale 2019 roku - mówi Mateusz Grzeszczuk ze szczecińskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. - Termin zakończenia prac nie uległ zmianie.

Obwodnica Przecławia i Warzymic w ciągu DK nr 13 będzie dwujezdniową drogą klasy GP (główna ruchu przyśpieszonego). Inwestycja obejmuje budowę nowego wyjazdu ze Szczecina w kierunku południowym do autostrady A6.

Droga rozpocznie się od ronda Hakena, będzie biegła w kierunku południowym. Na trasie powstanie węzeł Przecław i węzeł zintegrowany Kołbaskowo, który zastąpi istniejące połączenie DK13 i A6 wybudowane jeszcze w połowie lat 30 ubiegłego wieku.

Więcej informacji police.naszemiasto.pl

 

-----

28.12.2019

Etap prac budowlanych obwodnicy Przecławia i Warzymic powinien zacząć się około połowy 2019 roku - poinformowano 27 grudnia 2018 na konferencji prasowej w gmachu Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

- Mijający rok 2018 był rekordowy pod względem inwestycji drogowych w województwie zachodniopomorskim, a 2019 rok zapowiada się jeszcze lepiej – mówił na konferencji prasowej wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc. - W 2018 roku w realizacji znajdowało się 232 km dróg, o wartości ponad 6,6 miliarda złotych, w przyszłym w przygotowaniu będzie 289 km o wartości 9,68 mld. zł.

Więcej tutaj http://www.szczecin.uw.gov.pl/?type=article&action=view&id=9779&fbclid=IwAR0chzA24BhAaalAXeWp1psMXJviY0oic0LVUbKEkwyTGA5uBDPrIxUUQ4s

 

----

27.11.2015

W dniu 23 listopada 2015 r. upłynął termin na składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu dla budowa obwodnicy Warzymic i Przecławia w ciągu DK13, który GDDKiA ogłosiła w październiku tego roku. Rozpoczęło się sprawdzanie złożonych wniosków. W następnym etapie podmioty spełniające warunki uczestnictwa w przetargu zostaną zaproszone do składania ofert cenowych. Podpisanie umów na realizację inwestycji planowane jest w grudniu przyszłego roku.

Opis inwestycji wraz z mapą przebiegu trasy
Zbiorcze zestawienie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

 


Więcej na stronie GDDKiASzczegóły Programu na stronach Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju
 

 


 

W dniu 26 sierpnia 2015 r. Pani Premier Ewa Kopacz przedstawiła projekt Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023. Przeznaczono w nim 107 mld zł na wybudowanie 3,9 tys. km sieci autostrad i dróg ekspresowych, 57 nowych obwodnic, w tym także na obwodnicę Przecławia i Warzymic – nowy przebieg drogi krajowej nr 13 (DK 13). 6,5 kilometrowa droga krajowa nr 13 na odcinku od Ronda Hakena w Szczecinie – węzeł Kołbaskowo – obwodnica Kołbaskowa, której koszt budowy szacuje się na 180 mln zł ma zostać zrealizowana w latach 2018-2020.

 

Minister Infrastruktury i Rozwoju Maria Wasiak zapewniła, że są pieniądze na realizację Programu, a Paweł Olszewski, wiceszef Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju przypomniał, że Polska wchodząc do Unii Europejskiej zobowiązała się, że docelowa sieć dróg ekspresowych i autostrad w naszym kraju zostanie wybudowana do 2030 r. Pieniądze na inwestycje drogowe będą pochodzić z Krajowego Funduszu Drogowego, zasilanego między innymi z funduszy UE. Rząd ma przyjąć Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 we wrześniu.


Sławomir Nitras, doradca premier Ewy Kopacz podkreślił w wywiadzie dla Gazety Wyborczej, że przeznaczenie funduszy na obwodnicę Przecławia i Warzymic to w dużej mierze zasługa wójt Gminy Kołbaskowo, Małgorzaty Schwarz. Olgierd Geblewicz, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego dodał, że Szczecin potrzebuje drugiego, poza ul. Struga, szerokiego włączenia do sieci autostradowej. Zapewnić to może tylko połączenie miasta z autostradą A6 nowym przebiegiem DK 13 przez Gminę  Kołbaskowo.

W dniu 8 września 2015 r. Rada Ministrów przyjęła Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023. Obwodnica Przecławia i Warzymic znalazła się na liście projektów przeznaczonych do realizacji.

W dniu 12 października 2015 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg w formule „zaprojektuj i wybuduj” na wykonanie obwodnicy miejscowości Przecław i Warzymic w ciągu drogi krajowej nr 13 . Czas realizacji inwestycji ma wynieść od 34 do 37 miesięcy (w tym 15 miesięcy projektowanie), a jej zakończenie planowane jest na pierwszą połowę 2020 roku.

Pin It

Bądź na bieżąco