informacja

Ustawa o ochronie przyrody zabrania wypalania łąk i pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, trzcinowisk i szuwarów. Natomiast ustawa o lasach zabrania wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych w lasach i na terenach śródleśnych oraz w odległości do 100m od granicy lasu.

Więcej informacji w dołączonej w informacji oraz na stronie: https://www.arimr.gov.pl

Pin It
Załączniki:
Download this file (nie_wypalaj.pdf)nie_wypalaj.pdf

Bądź na bieżąco