przedszkole żłobek przecław

Uwaga Rodzice dzieci uczęszczających do Publicznego Żłobka Gminnego

W dniach od 18.04-26.04.2019 r. rodzice/opiekunowie prawni, którzy wyrażają wolę kontynuacji uczęszczania do Publicznego Żłobka Gminnego w roku szkolnym 2019/2020          są zobowiązani do złożenia wniosku.
Wniosek należy wypełnić przez stronę naboru:  http://nabór.pcss.pl/kolbaskowo/
Wydrukowany, podpisany wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w sekretariacie Przedszkola Publicznego w Przecławiu
Załączniki potrzebne przy składaniu wniosku:
- dokument potwierdzający zamieszkanie na terenie Gminy Kołbaskowo (oświadczenie o stałym miejscu zamieszkania, PIT-pierwsza strona wskazująca adres zamieszkania)
- zaświadczenie o zatrudnieniu lub nauce (Rodzice/opiekunowi prawni pracują zawodowo, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub prowadzą działalność gospodarczą)